top of page

Fastleger

Hos Helsegaarden har vi tre fastleger som har pasientlister etter kommunale avtaler.   Fastlegeordningen gir deg tilknytning til en fastlege som kjenner helsehistorien din og som følger deg og familien opp over tid. 

 

Ved å integrere fastlegene i en større tverrfaglig klinikk, skaper man et sted hvor pasientene kan få en helhetlig tilnærming og hjelp til å ivareta egen helse. Ikke minst skapes det et motiverende fagmiljø. 

 

Vårt team bestående av erfarne leger, sykepleiere og annet helsepersonell jobber tett sammen for å gi deg en moderne og fremtidsrettet  primærhelsetjeneste.

Doctor's Appointment

Våre Fastleger

Våre Sykepleiere

Våre Helsesekretærer

bottom of page