top of page
Elisabeth_edited.jpg

Elisabeth Mainitz

Jeg er opptatt av å se hele menneske, hvor både fysisk og psykisk helse må være i fokus.

Det er viktig for meg å møte pasienter med respekt og empati, og formidle trygghet til pasienter som søker lege med sine problemstillinger.

Bakgrunn

Utdannet ved Universitetet i København og ved Ullevål sykehus. Uteksaminert 1989 og har nå arbeidet i allmennpraksis i mer enn 30 år.

Turnus ble avholdt på Sarpsborg sykehus og i Sør Trøndelag, og deretter var jeg kommunelege i Våler kommune noen år. 

Fra 1997 har jeg arbeidet som allmennpraktiserende lege i Fredrikstad, og var med på å forhandle frem avtaler for fastlegeordningen i 2001. 

Tilleggserfaring fra helsestasjonslege, og 20 år som tilsynslege ved sykehjem i Fredrikstad.

bottom of page