top of page
Maren_edited.jpg

Maren Mangersnes

Maren er fastlege med refusjonsavtale fra HELFO, og er under spesialisering i allmennmedisin.

 

Deleier av Helsegaarden AS. 

Bakgrunn

Maren startet som fastlegevikar i 2016, og har utover det kommunal erfaring som helsestasjonslege, KAD-lege og kommuneoverlege.  Tre års sykehuserfaring innenfor indremedisin og kreftomsorg/palliativ medisin.

bottom of page